459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Šedý zákal, katarakta

Popis šedého zákalu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Dle vědeckých výzkumů nám smysly umožňují vnímat asi 1% informací z našeho okolí.
V pokročilejším věku se vnímání našimi smysly může zhoršovat, jednotlivé části smyslových orgánů se opotřebovávají a snižuje se jejich práceschopnost.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Šedý zákal, katarakta, znamená postupné zakalování, šednutí oční čočky, z čehož plyne potemnělé, rozmazané, až dvojité vidění. Zakalení je způsobenou změnou složení oční čočky (ukládání pigmentu, bílkovin).

Příčiny

Příznaky – klinický obraz

Přecitlivělost na světlo, světloplachost (na slunce, i světla protijedoucích aut), pálení, bolest očí, zhoršené vidění barev, bledé vnímaní barev, zlepšení stařecké dalekozrakosti, zhoršení vidění do dálky, astigmatismus, dvojité až trojité vidění, pohyblivé zakalení zraku.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Důležitá je zdravá výživa, dostatek antioxidantů, u suchých očí jejich zvlhčování, pomoci mohou i sluneční brýle.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

Léky

ikona léky

Moderní medicína nabízí operativní výměnu čočky za umělou.

Byliny

ikona byliny

Byliny podle moderní medicíny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)