459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Šedý zákal, katarakta

Popis šedého zákalu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Dle vědeckých výzkumů nám smysly umožňují vnímat asi 1% informací z našeho okolí.
V pokročilejším věku se vnímání našimi smysly může zhoršovat, jednotlivé části smyslových orgánů se opotřebovávají a snižuje se jejich práceschopnost.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Šedý zákal, katarakta, znamená postupné zakalování, šednutí oční čočky, z čehož plyne potemnělé, rozmazané, až dvojité vidění. Zakalení je způsobenou změnou složení oční čočky (ukládání pigmentu, bílkovin).

Příčiny

Příznaky – klinický obraz

Přecitlivělost na světlo, světloplachost (na slunce, i světla protijedoucích aut), pálení, bolest očí, zhoršené vidění barev, bledé vnímaní barev, zlepšení stařecké dalekozrakosti, zhoršení vidění do dálky, astigmatismus, dvojité až trojité vidění, pohyblivé zakalení zraku.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Důležitá je zdravá výživa, dostatek antioxidantů, u suchých očí jejich zvlhčování, pomoci mohou i sluneční brýle.

Léky

Moderní medicína nabízí operativní výměnu čočky za umělou.

Byliny

Byliny podle moderní medicíny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)